116.
Zorgcomplex Maisbaai
Middelburg
2008-2015
27 appartementen, 3 woon-zorggroepen voor ouderen, zorggebouw
Adres: Dokhaven, Meestoof Middelburg
Oppervlakte:
 3.980m2
Opdrachtgever prijsvraag: Gemeente Middelburg/WBU
Opdrachtgever bouwopdracht: Woongoed Middelburg
Ontwerp team: Berry Beuving, Uri Gilad, Joost Hovenier, Charles Hueber, Juul Reusen, Jan Peter Wingender
Aannemer: Heijmans Woningbouw
Besloten prijsvraag: 1e prijs
Fotografie: Stefan Müller

Dit project met groepszorg-woningen en sociale huurwoningen bevindt zich aan de Dokhaven in de binnenstad van Middelburg. In de groepswoningen wonen mensen met een psychogeriatrische aandoening op een zo normaal mogelijke huiselijke wijze. Omdat de bewoners aan huis gebonden zijn, hebben de alle woonkamers grote ramen met uitzicht op de haven en het plein. De bovengelegen huurwoningen zijn door hun grote ramen en balkons uitzonderlijk licht. De locatie ligt op de grens van twee werelden. Het is een veelbewogen locatie. Hier werden in de 17e en 18e eeuw honderden Oostindievaarders voor de VOC gebouwd. Aan de ene zijde bevindt zich de oude bebouwing aan de Kinderdijk, aan de andere zijde het Maisbaaigebied, volgens het stedenbouwkundige plan van Aldo van Eyck, Vier gebouwen met flauwhellende daken, in het verlengde van de Dokhaven, vormen hier tussen een eigen wereld. Door het opknippen in bouwdelen van verschillende groottes sluit het complex goed aan op de omliggende bebouwing. Het gebouw leest ondanks de verschillende functies als één geheel door de consequent uitgewerkte gevels en gemetselde balkons.

Een ensemble van gebouwen
 
 
Zicht vanaf de Dokhaven 
Luchtfoto locatie 1928 
Het ensemble tussen twee stedelijke structuren 
Continuiteit van de stedelijke ruimte tussen de gebouwen 
Uitzicht vanuit het trappenhuis op het Balkengat 
Historische foto balkenopslag 1920 
Situatie 
Zicht vanuit de woongroep 
Wonen in de stad 
De gebouwen in de omgeving